You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

xra

  • Xavier Roig i Associats
  • Xavier Roig i Associats
  • Xavier Roig i Associats
  • Xavier Roig i Associats
  • Xavier Roig i Associats

Una alternativa per a BCN: el hub invers

La paralització del procés de canvi a Aena i, sobretot, la caiguda d'Spanair plantegen la necessitat de construir una nova proposta estratègica per a l'Aeroport de Barcelona. Encara que la formulació dels objectius per a l’aeroport era relativament confusa i ambigua,  el fet és que s'havia construït un cert consens sobre la idea del hub, que resumia d’alguna manera els objectius de millora de la connectivitat i de desenvolupament de noves rutes intercontinentals. És evident que el concepte no estava molt clar com s'ha posat en evidència amb la desaparició d'Spanair, saludada per una diversitat de mitjans i opinadors com un fenomen positiu de reducció de subvencions públiques injustificades. Ara, la proposta de hub que es plantejava ha de ser revisada i reconvertida en un objectiu atractiu, raonable però ambiciós i, per sobre de tot, viable.

La configuració d’un hub és pràcticament impossible sense una gestió aeroportuària mínimament  autònoma i és impossible del tot sense una companyia aèria que el construeixi. És aquí on la caiguda d'Spanair pren tota la seva rellevància. L’aposta per Spanair era, de fet, l’aposta per la configuració d’un hub. Barcelona necessita ara definir una alternativa segurament més modesta als hubs convencionals.  Però ha d’aportar una proposta sòlida i possible que descansi en les fortaleses específiques de l'Aeroport de Barcelona, que són considerables. Es tracta fonamentalment de construir una proposició teòrica de conjunt que doni sentit a la diversitat d’accions que s’hauran d’emprendre i que hauran d’estar coordinades i respondre a una lògica estratègica.

La proposta que aquí es posa sobre la taula del debat públic és la d'un hub invers, un concepte una mica forçat si ens atenem a l'etimologia de la paraula, que té el significat d'eix.  En anglès es formula el concepte de hub and spades, que respon a la idea de l’eix i els radis per modelitzar l’esquema d’aportació i distribució de vols. La idea de hub invers vol ser un exercici de racionalització d'una realitat preexistent: la molt alta concentració de vols punt a punt que es registra a Barcelona. Des d’aquest blog es farà una proposta elaborada de hub invers per a Barcelona.

Amb caràcter provisional, s’apunten unes primeres idees.

-  Durant un temps no es disposarà d’una companyia que construeixi un hub.

-  Vueling configurarà un hub relativament dens però subsidiari.

-  La iniciativa en l’organització racional i eficient dels vols haurà de passar a l’Aeroport.

-  Un objectiu obvi serà l’increment de les connexions intercontinentals que correspondrà en part al Comitè de Rutes.

-  Els nous vols intercontinentals seran, fonamentalment, operacions de companyies estrangeres.

-  L’Aeroport haurà de posar un èmfasi decidit en la definició i projecció de corredors. Inicialment: Atlàntic Nord, Amèrica Llatina, Àfrica, Orient Mitjà/Golf Pèrsic.

-  La nova política de desenvolupament de BCN haurà de tendir a un suport a Star Alliance que equilibri l’hegemonia de ONeWorld.

-  S’haurà de dissenyar i consolidar una millora radical dels serveis aeroportuaris.

-  És probable que calgui definir una política d’incentius ambiciosa (publicitat, hotels per a les tripulacions, estudis de viabilitat, millora tenològica ...).

-  La nova estratègia exigirà desenvolupar la connectivitat Aeroport-Port (creuers) i la connectivitat Aeroport-Ferrocarril.

-  Estudi d’alternatives de suport a la connectivitat promogudes des de l'Aeroport.

 

 


blog comments powered by Disqus
 
Documento sin título

Cites

W hat I came to respect more about Bill Clinton was his instinctive sense about people. His contact with people impacted what he did. It energized him. He remembered what people said, just walking a road block shaking hands. Stan Greenbergg.

Llibres

Cómo ganar unas elecciones. Pere Oriol Costa, David Domingo...

White House Ghosts. Robert Schlesinger

Lords of finance. Liaquat Ahamed

Team of rivals. Doris Kearns Goodwin

Banner
Banner
Banner
Banner